Zaczynamy

201problemy5-10-24. Było niegdyś takie pismo „Problemy”…

Pismo upadło w roku 1993. Popularyzacja nauki rychło po polskiej transformacji ustrojowej okazała się „niereklamonośna”, dopłacać do tytułu nowe władze nie zamierzały –  i legenda polskiej popularyzacji przestała istnieć.

Dziś grupa ludzi mających do tego tytułu sentyment pragnie społecznie reaktywować go w Sieci. Organizatorem zespołu jest Bogdan Miś, w latach świetności oryginalnego pisma (za rządów redaktorów naczelnych Ryszarda Dońskiego i Alicji Tejchmowej) członek kolegium redakcyjnego i szef działu nauk matematyczno-fizycznych. Continue reading „Zaczynamy”

Reklamy